Připojte se na mou cestu nA NEJŠŤASTNĚJŠÍ MÍSTA SVĚTA

Kniha o Norsku

Norská země je rozmanitá jako planeta Země sama a diverzita krajiny se promítá i do smýšlení lidí. V Norsku se dá provozovat snad každý sport světa, a to od surfu až po snowboard. Ne nadarmo jsem tak přisoudila této zemi atribut síly těla.

Kniha o ARMéNIi

Arménie je stará snad jako lidstvo samo a její nezdolná a obrovská síla žene národ stále kupředu všem válkám a nepokojům navzdory. Vydejte se se mnou tam, kde se síla vazeb zakořeněná v mezilidských vztazích rozpíná hluboko do bohaté minulosti země a národa.

Kniha o číně

Čínská lidová republika má mnoho tváří, chutí a barev. Chcete trpkost, zamračenost a šeď namíchanou s červenou láskou, oddaností a výdrží? Pak se mnou putujte touto kontroverzní zemí s neuvěřitelnou sílou systému a nechte se unášet všemi pocity, na které Číňané nemají čas.

Přednášky o štěstí?

Uvidíme vás rádi na jedné z přednášek z cyklu Bhútán a Norsko aneb jak se žije v zemích štěstí, které budou probíhat ve vybraných městech ČR od 26. října do 18. listopadu 2021. Podrobnosti se dozvíte kliknutím na ikonku.

Kniha CESTY ZA ŠTĚSTÍM

Moje dosavadní cesty

Cesty za štěstím

Bhútán, Izrael, Island

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Cesty za štěstím 2

Norsko, Arménie, Čína

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Cesty za štěstím 3

Turecko, Bali, Břeclav

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kde to vše začalo?

Cesty za štěstím

Magický Bhútán, náboženská Izrael, zasněžený Island

Začneme v bhútánu

V tomto himálajském království je síla ducha cítit na každém kroku. Nikdo tam není nikdy sám a buddhismus se tam předává už v mateřském mléce. Jak jsem Bhútán prozkoumala já?

Prozkoumáme krásnou Izrael

Izrael je zemí mnoha kontrastů. Od ortodoxních židů po ateisty, od moří po pouště. V Izraeli jsou všichni pořád napozoru... Země si tam zatím hledá svou klidnou chvilku na vydechnutí. Pojďte se mnou zažít dobrodružství, které jsem ve Svaté zemi zažila.

Nandáme si kulichy na Islandu

Island je země, která nikdy nespí, a jejíž pohyby jsou někdy nevyzpytatelné. Energie tam čiří přímo ze země a respekt k přírodě si tam vypěstujete během první bouře.

Kam jsem se podívala?

Moje mediální cesty

O knize Cesty za štěstím 2

„Tuto knihu jsem psala v norských horách skoro sedm měsíců, které pro mě znamenaly jednu velkou vlnu radosti vtisknutou do textu. Kniha je pokračováním prvního dílu Cesty za štěstím (který se vyprodal a dotiskl už v lednu 2020), kdy jsem se od Bhútánu, Izraele a Islandu posunula k dynamické trojici – Norsku, Arménii a Číně. Propojením kapitol o štěstí s těmi zážitkovými vzniká koktejl namíchaný z ingrediencí vlastních dané kultuře a mých prožitků s lidmi.

Norsko je země, kde má schránka nabyla síly. Arménie je země, kde má duše poznala minulost. Čína je země, kde má mysl odkryla jinakost.

Na těchto místech jsem pokračovala v doktorském výzkumu spirituality a štěstí založeném na hloubkových rozhovorech s místními obyvateli. Měla jsem tak možnost poznat různá zákoutí a nahlédnout za oponu.

Síla těla patří Norsku, síla vazeb dýchá z Arménie a síla systému náleží Číně.

V Arménii a Číně jsem strávila pokaždé semestr, do Norska jsem se opakovaně vracela a nyní tam v součtu žiju už třetím rokem. Toto severské království má pro mě ten správný rytmus a vítr. Energicky úsporné a dobíjející. Čína je pravým opakem, a právě proto mě zlákala k novým objevům neprozkoumaných hlubin sebe sama. Díky ní jsem poznala jinakost definovanou stejností. A Arménie poletuje někde mezi oběma kontinenty a ve své starobylosti omámí nejedno srdce.

Všechny tři země se staly mým velkým učitelem. Mohla jsem tak prozkoumávat mosty i kulturní propasti. Norsko, Arménii a Čínu jsem si vybrala pro jejich poutavé kontrasty bijící do očí. Zajímalo mě, kde se skrývá esence štěstí v tak odlišných zemích, které kontrastují nejen vedle sebe, ale i uvnitř. Ve výsledku jsou si však v lecčem podobné.

Vydejte se se mnou tam, kde štěstí znamená neutuchající schopnost žasnout a kde vrstvy poznání vytváří libý souzvuk na pozadí křiklavě tlumených barev.“

Mějte knihu jako první a začtěte se do hloubky příběhů Norska, Arménie a Číny. Ke každé objednávce dostanete speciální dárek a věnování od autorky.

S objednáním knihy se zařadíte do soutěže o 6 vstupenek na přednášky „Norsko a Bhútán aneb jak se žije v zemích štěstí“ pořádané Kristýnou Tronečkovou a Matoušem Hurtíkem.

Kniha je esencí tří zemí; tří různých přístupů ke štěstí. 

Bhútán je země, kde moje duše rozkvetla. Island je země, kde se moje duše dotkla svých kořenů. Izrael je země, kde má mysl poznala svou sílu.

Tato tři místa jsou esencí mé radosti a poznání. V každé uvedené zemi jsem strávila minimálně semestr a dělala tam doktorský výzkum štěstí a spirituality založený na hloubkových rozhovorech s domorodci. ✨Díky této důkladné sondě jsem mohla daná místa poznat z různých úhlů, a ačkoliv se to na první pohled nezdá, všechny tři mají mnoho společného. Jejich hlavním pojítkem je velká síla a národní hrdost. Kniha je tvořena příběhy o štěstí, lidech a těchto třech jedinečných zemích.

Síla ducha patří Bhútánu, síla mysli náleží Izraeli a síla přírody dýchá z Islandu. A láska z lidí je pak cítit všude. Některé síly se doplňují a překrývají, všechny tři ale fungují v synergii celistvosti, jež léčí, posouvá a hřeje.

Vydejte se po mých stopách do míst, kde si z ingrediencí všech chutí, vůní a barev můžete vytvořit svůj vlastní recept na štěstí.

 

O autorce knihy Cesty za štěstím 1 & 2

Kristýna Tronečková

… je psycholožkou a autorkou knihy Cesty za štěstím. Vystudovala Psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde dále pokračuje v doktorském programu. Na Masarykově univerzitě dokončila i své druhé studium Žurnalistiky na Fakultě sociálních studií. Tyto dva obory se jí také daří propojovat.

Ve své psychologické praxi provozuje pozitivně orientované psychoterapie a kurzy seberozvoje na webu www.epsychologie.cz, kde se se svými klienty zaměřuje na štěstí a pozitivní přístup k životu. Během svých studií strávila řadu semestrů na zahraničních univerzitách, jednalo se o Dánsko, Island, Norsko, Arménii, Velkou Británii, Izrael, Čínu a Bhútán. Do některých zemích přijela ještě jako magisterský student, jinde pak dělala doktorský výzkum štěstí a spirituality založený na hloubkových rozhovorech s místními obyvateli.

V rámci tohoto kvalitativního výzkumu hledá esenci štěstí a spirituality v příbězích lidí. V každé zemi, kde žila, objevila unikátní přístup ke štěstí a velkou sílu, z čehož čerpá i nadále ve svých psychoterapiích. Některé síly se doplňují a překrývají, všechny ale fungují v synergii celistvosti, jež léčí, posouvá a hřeje.

Tento výzkum k dizertační práci stále pokračuje. Výsledky jsou dávány do souvislostí s jinými zeměmi včetně České republiky a prezentovány na mezinárodních konferencích a v odborných magazínech. V navštívených zemích se Kristýna setkala s mnoha inspirativními lidmi, dostala se do místních rodin a spřátelila se i s komunitou mnichů. Prozkoumala těžko dostupná a turisty neobjevená místa, řešila zapeklité situace a naučila se důvěřovat svému instinktu a laskavosti místních. O svých cestách s oblibou povídá na cestovatelských přednáškách. Spolupodílí se na tvorbě webů www.obhutanu.cz a www.nakridlech.cz, které jsou esencí štěstí, cestování a zajímavých kultur.

Na co jste se možná chtěli zeptat?

Kniha Cesty za štěstím 2 vyšla 25.10.2021 a  je k dispozici na našem webu v přímo od autorky. První díl knihy je s námi od 25.11.2019.

Chcete dostat knihu s podpisem a malým dárkem? Tak neváhejte a objednávejte. 

Po domluvě je možné knihu převzít osobně.

Všechny knihy objednané na tomto webu vám ráda autorka podepíše a napíše do nich věnování. Knihy si také můžete koupit a nechat podepsat na přednáškách v roce 2023

co řekli o moji knize?

Pátrat po štěstí v dnešním světě rozpadajících se starých struktur je úkol veskrze donkichotský. To má svou cenu za každých okolností. Tato kniha není žádným obyčejným cestopisem. Je zároveň prosycena hlubšími psychologickými vhledy a souvislostmi, díky kterým si čtenář může uvědomit, že některé hlubinné pravdy jsou skutečně věčné. Vždyť budoucnost na nás nejspíš nečeká v žádných technologických vizích umělé inteligence a robotizace vedoucí nejvýš k obecné totalitě jakéhosi utopického světového pořádku. Jak říká Jung – čím dál se chceme podívat do naší budoucnosti, tím hlouběji musíme studovat svou minulost. A zdá se, že tato kniha je svědectvím o tom, nakolik je prakticky možné udržovat živé spojení s přínosem tradičních kultur i v současném světě, který je bez tohoto spojení jen zmítán všeobecnými krizemi. A jestliže tento přínos pořád zůstává živý alespoň v některých oblastech, potom most mezi současností a budoucími časy zůstává stále otevřený a průchodný. Díky této knize si to můžeme daleko lépe uvědomit.
Druhá kniha Cesty za štěstím Kristýny Tronečkové je zase napsána poutavě a zajímavě, opět hledá štěstí na cestách napříč různými kulturami. Štěstí může být do jisté míry podmíněno kulturním přístupem, což kniha úspěšně vystihuje. Vnější cesty za štěstím jsou barvité, obohacují poznáním různosti, radostí z krásy života, ale nakonec vedou k cestám vnitřním. Čtení velmi vydařené knihy Kristýny mě zastihlo při práci na filmu „Šťastny ať jsou všechny bytosti“ o poslání manželů Míly a Eduarda Tomášových. V této souvislosti se zcela ztotožňuji s výrokem Eduarda Tomáše: „Není trvalého štěstí v žádném z předmětů světa, je v nás.“